ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม

ชื่อ-สกุล *
  ที่อยู่
  โทรศัพท์
  มือถือ
  อีเมล์
  ผู้ถูกร้องเรียน *
รายละเอียด *
    * แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
** เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
    *** ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการเปิดเผยก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว