ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร
เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร
แนวทางการปฏิบัติงาน
รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้
Poll & Vote online
สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

ออนไลน์ตอนนี้ 029

จำนวนครั้งที่เข้าชม 4241118

เหตการณ์ปัจจุบัน
ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน

 

ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือเวียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง
กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ค้นหา
Loading
ประกาศ
ปฏิทินงาน
เดือนกันยายน 2557

20 ก.ย. 57
พิธีอัญเชิญพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา 07.00 น.
ณ ศาลหลักเมืองจังหวัด

23 ก.ย. 57
พิธีทำบุญเกษียณอายุราชการ
เวลา 10.00 น.
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครั้งที่ 1
เวลา 13.30 น.
ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร

23 ก.ย. 57
พิธีเบิกเนตรพระพุทธปฏิมาอยุธยาภักดีนุสรณ์
(พระประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี)

เวลา 15.59 น.
ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี
(ทุ่งหันตรา)

24 ก.ย. 57
สภากาแฟ

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25 ก.ย. 57
งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
เวลา 18.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

26 - 28 ก.ย. 57
งานคืนความสุข
จัดโดย สนง.พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา่
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 ก.ย. 57
โครงการทำบุญตักบาตร
คณะสงฆ์จากวัดปากน้ำ จำนวน 9 รูป

เวลา 07.45 น.
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 ก.ย. 57
โครงการปลูกข้าวกินเองในแปลงนาส่วนพระองค์
- ปิดลานข้าว

ณ แปลงนาส่วนพระองค์ ทุ่งมะขามหย่อง

29 ก.ย. 57
เทศกาลอาหารฮาลาล
ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี
( ทุ่งหันตรา)


 
พยากรณ์อากาศ

รายงานสาธารณภัย
ข้อมูลสนับสนุน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงาน


 รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ มท
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ SMEs