ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร
เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร
รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้
วารสาร

Poll & Vote online
สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

สถิติตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ออนไลน์ตอนนี้ 012
จำนวนครั้งที่เข้าชม 1982227

เหตการณ์ปัจจุบัน
ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน
ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหา
Loading
กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ประกาศ
ปฏิทินงาน
เดือนกรกฎาคม 2558

8 ก.ค. 58
"สภากาแฟ"

เวลา 07.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ

8 ก.ค. 58
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด
และสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป
ณ วัดกระแชง อ.บางไทร
วัดช่างทอง อ.พระนครฯ
ณ วัดพะยอม อ.วังน้อย
ณ วัดปทุมวัน อ.ลาดบัวหลวง

9 ก.ค. 58
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเปิดงาน
"ฝ้ายทอใจ"
ครั้งที่ 8

ณ ชั้น 1 อาคารพระมิ่งมงคล
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
อำเภอบางไทร

15 ก.ค. 58
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด
และสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป
ณ วัดตาลเอน อ.บางปะหัน
ณ วัดกลาง อ.เสนา
ณ วัดผดุงธรรม อ.ภาชี
ณ วัดลาดชะโด อ.ผักไห่

22 ก.ค. 58
"สภากาแฟ"

เวลา 07.00 น.
(เจ้าภาพ: โครงการชลประทานจังหวัด)
ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด

23 ก.ค. 58
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด
และสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป
ณ วัดเสาธง อ.บางบาล
ณ วัดบางซ้ายนอก อ.บางซ้าย
ณ วัดละมุด อ.นครหลวง
ณ วัดแคปากท่า อ.ท่าเรือ

30 - 31 ก.ค. 58
งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
ณ คลองลาดชะโด
ตลาดลาดชะโด
อ.ผักไห่

วันนี้  - 13 ก.ย.58
นิทรรศการ
"ภูษา แพพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน"
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ

60 พรรษา

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
พยากรณ์อากาศ

ข้อมูลสนับสนุน


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ

ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงาน รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ มท

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม