ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร
เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร
รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้
Poll & Vote online
สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

ออนไลน์ตอนนี้ 043

จำนวนครั้งที่เข้าชม 4933059

เหตการณ์ปัจจุบัน
ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน

 

ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือเวียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ค้นหา
Loading
ประกาศ
ปฏิทินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2557


28 พ.ย. 57
พิธีแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวเทิดพระเกียรติ
ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เวลา 16:30 น.
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

29 พ.ย. 57
พิธีเปิดงาน
"ด้วยบารมี90 ปี เขื่อนพระรามหก"
โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในวาระครบ 90 ปี

เวลา 18:00 น.
ณ เขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ

3 ธ.ค. 57
เวลา 08.30 น.
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น
/ พ่อดีเด่นกิตติมศักดื์

ณ หอประชุม อบจ.
(สนามกีฬากลาง)

5 ธ.ค. 57
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา

5 ธันวาคม 2557
พิธีภาคเช้า
เวลา 07.00 น.
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ 88 รูป

ณ บริเวณลานหน้าพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก
วัดพนัญเชิง
เวลา 09.15 น.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ

ณ หอประชุมอบจ.(สนามกีฬาจังหวัด)
พิธีภาคค่ำ
เวลา 18.00 น.
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยวถายพระพรชัยมงคล

ณ บริเวณหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

9 ธ.ค. 57
เวลา 07.30 - 15.30 น.
งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
(กิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต)

ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัด

ระหว่างวันที่ 12 - 21 ธ.ค. 57
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
และงานกาชาด
ประจำปี พ.ศ. 2557

ณ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
 
พยากรณ์อากาศ

ข้อมูลสนับสนุน


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงาน


 รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ มท
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ SMEs