ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร
เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร
รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้
Poll & Vote online
สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

ออนไลน์ตอนนี้ 038

จำนวนครั้งที่เข้าชม 5215630

เหตการณ์ปัจจุบัน
ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน

 

ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือเวียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ค้นหา
Loading
ประกาศ
ปฏิทินงาน
เดือนธันวาคม 2557


วันนี้ - 21 ธ.ค. 57
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
และงานกาชาด
ประจำปี พ.ศ. 2557

ณ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

20 ธ.ค. 57
เวลา 16.30 น.
รับ-ส่งเสด็จ
พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์
เสด็จทรงประกอบพิธีเททอง
หล่อพระพุทธรูปปางสมาธิ

ณ วัดบันไดช้าง
ต.หัวเวียง อ.เสนา

23 ธ.ค. 57
ผวจ. มอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงกลาโหม
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 4ชั้น

23 ธ.ค. 57
ผวจ.มอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ

25 ธ.ค. 57
ผวจ. มอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานพินิจจังหวัดฯ
พยากรณ์อากาศ

ข้อมูลสนับสนุน


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ
ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงาน


 รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ มท
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ SMEs