ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร

รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้

วารสาร

Poll & Vote online

สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

สถิติตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ออนไลน์ตอนนี้ 030
จำนวนครั้งที่เข้าชม 3407335

เหตการณ์ปัจจุบัน

ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน

 

ภาพกิจกรรมจังหวัดอยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นหา

Loading

กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ประกาศ

ปฏิทินงาน
เดือนตุลาคม 2558

5 - 11 ต.ค. 58
เชิญเที่ยวงานมหกรรมแสดง
และจำหน่ายสินค้า
"มหัศจรรย์ สินค้าภาคกลางและตะวันออก"

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 ต.ค. 58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

เวลา 18.00 น.
ณ วัดตะโก อ.ภาชี
ณ วัดป้อมแก้ว อ.บางไทร
ณ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ อ.บางปะอิน
ณ วัดใหม่ปากบาง อ.มหาราช

11 ต.ค. 58
วันนัดพบแรงงาน
ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
The Hall ชั้น 2

12 ต.ค. 58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

เวลา 18.00 น.
ณ วัดท้าวอู่ทอง อ.บ้านแพรก
ณ วัดนกกระจาบ อ.บางบาล
ณ วัดทองจันทรการาม อ.วังน้อย
ณ วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม อ.ผักไห่

20 ต.ค. 58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

เวลา 18.00 น.
ณ วัดหน้าพระเมรุ อ.พระนครศรีอยุธยา
ณ วัดวรนายกรังสรรค์ อ.บางปะหัน
ณ วัดโตนด 1 อ.อุทัย
ณ วัดดอนพัฒนาราม อ.บางซ้าย

23 ต.ค. 58
พิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)

เวลา 07.00 น. 
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พยากรณ์อากาศ

ข้อมูลสนับสนุน


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานกลางกระทรวงมหาดไทย
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงานรูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม