เหตการณ์ปัจจุบัน

ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน

 อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร

รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้

วารสาร

Poll & Vote online

สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

สถิติตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ออนไลน์ตอนนี้ 011
จำนวนครั้งที่เข้าชม 2261385

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นหา

Loading

กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ประกาศ

ปฏิทินงาน
เดือนกรกฎาคม 2558

31 ก.ค. 58
พิธีพระราชทานเทียนพรรษา พ.ศ. 2558
เวลา 10.00 น.
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
เวลา 10.45 น.
ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
เวลา 12.30 น.
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
เวลา 13.15 น.
ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
เวลา 14.00 น.
ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
เวลา 14.45 น.
วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
เวลา 15.30 น.
ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

ปฏิทินงาน
เดือนสิงหาคม 2558
2 ส.ค. 58
ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ
(Bike for Mom 2015)

เวลา 15.00 น.
ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 ส.ค. 58
ประชุมศูนย์บูรณาการน้ำจังหวัด
เวลา 16.30 น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัด

5 ส.ค. 58
สภากาแฟ
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

7 ส.ค. 58
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น/
แม่ดีเด่นกิตติมศักดิ์

เวลา 07.00 น.
ณ หอประชุมสนามกีฬา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7 ส.ค. 58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เวลา 18.00 น.
- ณ วัดสุทธาวาส อ.ลาดบัวหลวง
- วัดสีกุก อ.บางบาล 
- วัดมะขามโพลง อ.ท่าเรือ
- วัดพระแก้ว อ.ภาชี

8 ส.ค. 58
พิธีเปิดงาน
"มหกรรมอาหารไทยโบราณ
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1" 

ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

12 ส.ค. 58
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

(ภาคเช้า)
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพร

เวลา 06.30 น.
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
(ภาคค่ำ)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 17.30 น.
ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12 ส.ค. 58
พิธีมอบเสื้อและเข็มพระราชทาน
Bike For Mom 2015
(สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ) 

เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4
และห้องประชุม 1 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 ส.ค. 58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

เวลา 18.00 น.
- วัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน
- วัดปากน้ำ อ.บางไทร
- วัดสุวรรณเจดีย์ อ.มหาราช
- วัดไก่เตี้ย อ.พระนครศรีอยุธยา

16 ส.ค. 58
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
(Bike for Mom 2015)

เวลา 15.00 น.
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดฯ

19 ส.ค. 58
สภากาแฟ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(หันตรา)

19 ส.ค. 58
วันนัดพบแรงงาน

ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค

22 ส.ค.58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

เวลา 18.00 น.
- วัดสะแก อ.อุทัย
- วัดบ้านแค อ.ผักไห่
- วัดเขียนลาย อ.บ้านแพรก
- วัดหนองโคก อ.นครหลวง

29 ส.ค. 58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

เวลา 18.00 น.
- วัดลาดทราย อ.วังน้อย
- วัดสุคนธาราม อ.บางซ้าย
- วัดนาค อ.บางปะอิน
- วัดเจ้าเจ็ดนอก อ.เสนา

วันนี้  - 13 ก.ย.58
นิทรรศการ
"ภูษา แพพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน"
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ

60 พรรษา

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

พยากรณ์อากาศ

ข้อมูลสนับสนุน


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานกลางกระทรวงมหาดไทย
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงานรูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม