ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร
เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร
รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้
Poll & Vote online
สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

ออนไลน์ตอนนี้ 043

จำนวนครั้งที่เข้าชม 4538354

เหตการณ์ปัจจุบัน
ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน

 

ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ค้นหา
Loading
ประกาศ
ปฏิทินงาน
เดือนตุลาคม 2557


22 ต.ค. 57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เวลา 09.00 น.
ณ วัดพุทไธศวรรย์

22 ต.ค.57
ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา

23 ต.ค. 57
พิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันอภิลักขิตสมัย
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)

เวลา 07.00 น.
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
บริเวณลานหน้าศูนยราชการจังหวัด

23 ต.ค. 57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เวลา 09.00 น.
ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

24 ต.ค. 57
ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
อำเภอเสนา

เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอเสนา

24 ต.ค. 57
ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
อำเภอบางซ้าย

เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอบางซ้าย

25 ต.ค. 57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 09.09 น.
ณ วัดวรนายกรังสรรค์

25 ต.ค. 57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 13.00 น.
ณ วัดวิเวกวายุพัด

25 ต.ค. 57
พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน

เวลา 15.00 น.
ณ วัดโตนดเตี้ย อ.อุทัย

25 ต.ค. 57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 16.29 น.
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

26 ต.ค. 57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 10.00 น.
ณ วัดตูม

27 ต.ค. 57
ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
อำเภอผักไห่

เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอผักไห่

27 ต.ค. 57
ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
อำเภอบางบาล

เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอบางบาล

28 ต.ค. 57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 10.00 น.
ณ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

28 ต.ค. 57
งานทอดกฐินของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ณ วัดท่าการ้อง

28 ต.ค. 57
ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
อำเภอบางปะอิน

เวลา 15.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน

29 ต.ค. 57
สภากาแฟ
(เจ้าภาพ : สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ)
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

31 ต.ค. 57
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เวลา 10.00 น.
ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
ต.สวนพริก

1 พ.ย. 57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 09.49 น.
ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

1 พ.ย. 57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 10.00 น.
ณ วัดเสนาสนารามวรวิหาร

2 พ.ย. 57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 13.00 น.
ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร 
พยากรณ์อากาศ

รายงานสาธารณภัย
ข้อมูลสนับสนุน


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงาน


 รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ มท
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ SMEs