ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหตการณ์ปัจจุบัน

ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน

 

ภาพกิจกรรมจังหวัดอยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร

รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้

วารสาร

Poll & Vote online

สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

สถิติตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ออนไลน์ตอนนี้ 027
จำนวนครั้งที่เข้าชม 2847745

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นหา

Loading

กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ประกาศ

ปฏิทินงาน
เดือนกันยายน 2558

2 ก.ย. 58
สภากาแฟ
(เจ้าภาพ : ปปช./กกต./สตง./ปปท.)
ณ ห้องพลูหลวง โรงแรมแกรนด์อยุธยา

4 - 6 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมงาน
“อยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์
พุทธ-อิสลาม-คริสต์

ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น.
ณ วัดไชยวัฒนาราม

6 ก.ย. 58
โครงการ "สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน"
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรค
ในด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่

เวลา 08.00 น.
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

16 ก.ย. 58
สภากาแฟ
(เจ้าภาพ : สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ณ ห้องรับรอง ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 ก.ย. 58
วันนัดพบแรงงาน
ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
The Hall ชั้น 2

20 ก.ย. 58
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

เวลา 06.00 น.
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
อ.บางไทร

30 ก.ย. 58
สภากาแฟ
(เจ้าภาพ : สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้  - 13 ก.ย.58
นิทรรศการ
"ภูษา แพพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน"
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ

60 พรรษา

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

พยากรณ์อากาศ

ข้อมูลสนับสนุน


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานกลางกระทรวงมหาดไทย
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงานรูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม