ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร
เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร
รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้
วารสาร

Poll & Vote online
สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

ออนไลน์ตอนนี้ 037

จำนวนครั้งที่เข้าชม 6813462

เหตการณ์ปัจจุบัน
ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน
ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือเวียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเด่นเดือนนี้
ค้นหา
Loading
ประกาศ
ปฏิทินงาน
เดือนพฤษภาคม 2558


29 พ.ค. 58
ประชุมกรมการจังหวัด
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30 พ.ค. 58
พิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์
ปีที่ 12 ประจำปี 2558

เวลา 14.09 น.
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

เดือนมิถุนายน 2558

1 มิ.ย. 58
พิธีทำบุญตักบาตร
(อาหารสด)
เนื่องในวันวิสาขบูชา

เวลา 07:30 น.
ณ ศาลาการเปรียญ (ริมน้ำ)
วัดพนัญเชิงวรวิหาร

พิธีเวียนเทียน
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจำปี 2558

เวลา 16:30 น.
ณ อุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร
เวลา 18.00 น.
ณ วิหารพระมงคลบพิตร

3 มิ.ย. 58
สภากาแฟ
ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
ภาคกลาง

15 มิ.ย. - 13 ก.ย.58
นิทรรศการ
"ภูษา แพพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน"
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ

60 พรรษา
ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
พยากรณ์อากาศ

สถานการณ์ช่วงเทศกาล
ข้อมูลสนับสนุน


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ
ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงาน


 รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ มท

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ SMEs