ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร
เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร
แนวทางการปฏิบัติงาน
รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้
Poll & Vote online
สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

ออนไลน์ตอนนี้ 034

จำนวนครั้งที่เข้าชม 3758494

เหตการณ์ปัจจุบัน
ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน


ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือเวียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง
  
กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ค้นหา
Loading
ประกาศ
ปฎิทินงาน
เดือนกรกฎาคม 2557

วันที่ 28 ก.ค. 57
พิธีเปิดกิจกรรม
สอนเสริมภาษาต่างประเทศ
แก่เด็กและเยาวชน
ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน

เวลา 16.30 น.
ณ เรือนรับรอง จวนผู้ว่าฯ

วันที่ 29 ก.ค. 57
ประชุมนายอำเภอ

เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 ก.ค. 57
สภากาแฟ

(อำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพ)
ณ ห้องอาหารริช โรงแรมริเวอร์วิวเพลส

วันที่ 30 ก.ค.57
ประชุมกรมการจังหวัด
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พยากรณ์อากาศ

รายงานสาธารณภัย
ข้อมูลสนับสนุน

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์เตือนภัย
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ SMEs

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
บริการแบบฟอร์ม

ข่าวสารสมัครงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้

 รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ มท
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม