ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร
เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร
แนวทางการปฏิบัติงาน
รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้
Poll & Vote online
สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

ออนไลน์ตอนนี้ 023

จำนวนครั้งที่เข้าชม 2929999

เหตการณ์ปัจจุบัน
อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง
  
กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ค้นหา
Loading
ประกาศ
ปฎิทินงาน
เดือนเมษายน 2557


วันที่ 24 เม.ย.57
จังหวัดเคลื่อนที่
ณ วัดสีกุก ม.2
ต.น้ำเต้า อ.บางบาล

วันที่ 25 เม.ย. 57
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เวลา 07.00 น.
ณ บริเวณทุ่งภูเขาทอง
อ.พระนครศรีอยุธยา

เวลา 10.00 น.
พิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ บริเวณวัดวรเชษฐาราม
หลังโรงเรียนประตูชัย

วันที่ 25 เม.ย. 57
เวลา 15.00 น.
พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนในการบำรุงพระอาราม
ณ วัดราชบรรทม ต.บ่อโพง อ.นครหลวง

วันที่ 29 เม.ย. 57
ประชุมกรมการจังหวัด
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานการณ์ช่วงเทศกาล
รายงานสาธารณภัย
ข้อมูลสนับสนุน

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์เตือนภัย
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ SMEs

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
บริการแบบฟอร์ม
ข่าวสารสมัครงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้

 รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ มท
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม