ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร

รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้

วารสาร

Poll & Vote online

สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

สถิติตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ออนไลน์ตอนนี้ 014
จำนวนครั้งที่เข้าชม 0890379

เหตการณ์ปัจจุบัน

ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน

 

ภาพกิจกรรมจังหวัดLINE ข่าวสถานการณ์สำคัญ

หนังสือเวียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นหา

Loading

กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ประกาศ

ปฏิทินงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2559

9 ก.พ. 59
พิธีเปิด
(Kick Off)
"โครงการคลองสวย น้ำใส
คนไทยมีความสุข "

เวลา 10.00 น.
ณ ประตูระบายน้ำเกาะเลิ่ง

9 ก.พ. 59
วันนัดพบแรงงาน
ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค The Hall ชั้น 2

9 - 14 ก.พ. 59
ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล
ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10

ณ บริเวณถนนนเรศวร(ตลาดเจ้าพรหม)

10 ก.พ. 59
พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ณ ปะรำพิธีหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15 ก.พ. 59
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
เวลา 16:30 น.

ณ วัดนางคุ่ม อ.ท่าเรือ
ณ วัดบ้านหีบ อ.อุทัย
ณ วัดเกตุ อ.พระนครศรีอยุธยา
ณ วัดนครหลวง อ.นครหลวง

20 ก.พ. 59
สภากาแฟ
ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 3
โรงแรมคลาสิก คามิโอ อยุธยา

22 ก.พ. 59
กิจกรรมในวันมาฆบูชา
เวลา 08.00 น.
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

ณ ศาลาการเปรียญ (ริมน้ำ)
วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

เวลา 16:30 น. 
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

เวลา 18.00 น. 
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

ณ วิหารพระมงคลบพิตร 


 

พยากรณ์อากาศ

ข้อมูลสนับสนุนรูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

คู่มือมาตรฐานกลางกระทรวงมหาดไทย
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงานรูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม