ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร
เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร
แนวทางการปฏิบัติงาน
รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้
Poll & Vote online
สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

ออนไลน์ตอนนี้ 028

จำนวนครั้งที่เข้าชม 2869314

เหตการณ์ปัจจุบัน
อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง
  
กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ค้นหา
Loading
ประกาศ
ปฎิทินงาน
เดือนเมษายน 2557


วันที่ 22 เม.ย. 57
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงเปิด
ตึกวิจัยและพัฒนา
บ.อุตสาหกรรม
เครื่องหอมไทย - จีน

ณ บ.อุตสาหกรรม
เครื่องหอมไทย - จีน
อำเภอลาดบัวหลวง

วันที่ 23 เม.ย. 57
สภากาแฟ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ณ หอประชุมโรงเรียน
จิระศาสตร์วิทยา

วันที่ 23 เม.ย.57
วันนัดพบแรงงาน
ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค

วันที่ 24 เม.ย.57
จังหวัดเคลื่อนที่
ณ วัดสีกุก ม.2
ต.น้ำเต้า อ.บางบาล

วันที่ 25 เม.ย. 57
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เวลา 07.00 น.
ณ บริเวณทุ่งภูเขาทอง
อ.พระนครศรีอยุธยา
สถานการณ์ช่วงเทศกาล
รายงานสาธารณภัย
ข้อมูลสนับสนุน

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์เตือนภัย
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ SMEs

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
บริการแบบฟอร์ม
ข่าวสารสมัครงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้

 รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ มท
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม