ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

คำแนะนำ กรอกรหัสผู้เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

สมัครรับข่าวสาร

รางวัล

รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์จังหวัด

เรื่องน่ารู้

วารสาร

Poll & Vote online

สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในอยุธยา

สถิติผู้เข้าใช้

สถิติตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ออนไลน์ตอนนี้ 024
จำนวนครั้งที่เข้าชม 4625716

เหตการณ์ปัจจุบัน

ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน

 

ภาพกิจกรรมจังหวัดหนังสือเวียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยามิติใหม่ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นหา

Loading

กิจกรรมเด่นเดือนนี้

ประกาศ

ปฏิทินงาน
เดือนธันวาคม 2558


3 ธ.ค. 58
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น
/พ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2558

เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(สนามกีฬากลางจังหวัด)

3 ธ.ค. 58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เวลา 18.00 น.
ณ วัดพระงาม อ.บางปะหัน
ณ วัดโบสถ์ อ.บางบาล
ณ วัดพุฒาวาส อ.ท่าเรือ
ณ วัดโบสถ์ (ล่าง) อ.เสนา

5 ธ.ค. 58
งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา

พิธีภาคเช้า
เวลา 06.30 น.
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ณ บริเวณลานหน้าพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก

วัดพนัญเชิงวรวิหาร
การแต่งกาย :
ชุดสุภาพผ้าไทย (สีเหลือง)
ชุดสากลนิยม หรือชุดตามสังกัด
เวลา 09.15 น.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(สนามกีฬากลางจังหวัด)

พิธีภาคค่ำ
เวลา 16.30 - 17.50 น.

ชมมหรสพ เฉลิมพระเกียรติ ณ เวทีใหญ่
เวลา 18.00 น.
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ

ณ มณฑลพิธีลานหน้า
สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
การแต่งกาย :
ชุดสุภาพผ้าไทย (สีเหลือง)
ชุดสากลนิยม หรือชุดตามสังกัด

8 ธ.ค. 58
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

เวลา 07.30 น.
ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9 ธ.ค. 58
เวลา 07.30 น.
พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)

เวลา 09.15 น.
พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 
การแต่งกาย :
ข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาว
ผู้เข้าร่วมพิธี
แต่งกายผ้าไทย หรือชุดสุภาพ 

10 ธ.ค.58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เวลา 18.00 น.
ณ วัดตรีพาราสีมาเขต อ.ลาดบัวหลวง
ณ วัดอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา
ณ วัดโพธิ์ลอย อ.นครหลวง
ณ วัดโคกทอง อ.ผักไห่

11 ธ.ค. 58
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad"
เวลา 15.00 น.
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16 ธ.ค. 58
พิธีถวายดอกไม้จันทร์
งานพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก

ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

18 - 27 ธ.ค. 58
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2558

ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

18 ธ.ค. 58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เวลา 18.00 น.
ณ วัดวิเวกวายุพัด อ.บางปะอิน
ณ วัดช่างเหล็ก อ.บางไทร
ณ วัดกุฏีทอง อ.มหาราช
ณ วัดนนทรีย์ อ.บางปะหัน

25 ธ.ค. 58
พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เวลา 18.00 น.
ณ วัดโตนดเตี้ย อ.อุทัย
ณ วัดเศวตศิลาราม อ.บางซ้าย
ณ วัดสำพะเนียง อ.บ้านแพรก
ณ วัดมาบโพธิ์ อ.ภาชี
 

พยากรณ์อากาศ

ข้อมูลสนับสนุน


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ EIS

รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์สกู๊ปข่าววีดีโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลังความรู้
บริการแบบฟอร์ม
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

คู่มือมาตรฐานกลางกระทรวงมหาดไทย
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลวัฒนธรรม


รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ PMQA
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ KM การจัดการความรู้
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์แผนงานโครงการ
ข่าวสารสมัครงานรูปภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม