สภากาแฟเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะนี้มีรายการ จำนวน 3 รายการ แสดงหน้าละ 60 รายการ

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
ประชุมติดตามงานนโยบายที่สำคัญ (Morning Brief)
วันที่ สถานที่ หน่วยงาน
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบึงพระราม (ห้องรับรอง) ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

2.  (อำเภอมหาราช / อำเภอบ้านแพรก)

3.  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ / โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา / สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดฯ)

4.  ส่วนราชการอื่น ๆ .......................................................... 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบึงพระราม (ห้องรับรอง) ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

2.  (อำเภอบางปะหัน / อำเภอบางซ้าย)

3.  ส่วนราชการอื่น ๆ ..................

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบึงพระราม (ห้องรับรอง) ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

2.  อำเภอทุกอำเภอ

3.  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ / โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา / สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดฯ  / กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ และมณฑลทหารบกที่ 18)