ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพันตำรวจเอก สุรินทร์ ทับพันบุบผา 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-1591-4 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพันตำรวจเอก ภูวดิท ชนะคชภัทร์ 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-1591-4 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัด ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพันตำรวจเอก ธานี เกษจุโลม 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-1591-4 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัด ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพันตำรวจเอก อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-1591-4 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพันตำรวจเอก สมบัติ ชูชัยยะ 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-1591-4 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัด ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพลตำรวจตรี สุทธิ พวงพิกุล 
ตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-4800 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพันตำรวจเอก พงศ์พล พงษ์พิลา 
ตำแหน่งผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-1591-4 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน
  ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อ-ว่าง- 
ตำแหน่งผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-1683,0-3524-1683 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.พระนครศรีอยุธยา
  ผกก.สภ.ท่าเรือ
ชื่อพ.ต.อ. จิตเกษม สนขำ 
ตำแหน่งผกก.สภ.ท่าเรือ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3534-1111 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ท่าเรือ
  ผกก.สภ.ผักไห่
ชื่อพ.ต.อ. อดุลย์ เม่นบางผึ้ง 
ตำแหน่งผกก.สภ.ผักไห่ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3539-1789 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ผักไห่
  ผกก.สภ.เสนา
ชื่อพ.ต.อ. วิโรจน์ ข้าวบ่อ 
ตำแหน่งผกก.สภ.เสนา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3520-1663 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.เสนา
  ผกก.สภ.อุทัย
ชื่อพ.ต.อ.สุริยา อยู่แพทย์ 
ตำแหน่งผกก.สภ.อุทัย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3535-6247 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.อุทัย
  ผกก.สภ.ภาชี
ชื่อพ.ต.อ. ณธีพัฒน์ ธรรมรัตน์โสภณ 
ตำแหน่งผกก.สภ.ภาชี 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3531-1163 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ภาชี
  ผกก.สภ.มหาราช
ชื่อพ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร 
ตำแหน่งผกก.สภ.มหาราช 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3538-9153 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.มหาราช
  ผกก.สภ.บางปะอิน
ชื่อพ.ต.อ. ชัยยะ เพ็ชรปัญญา 
ตำแหน่งผกก.สภ.บางปะอิน 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3522-0060,0-3522-1288 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บางปะอิน
  ผกก.สภ.บางปะหัน
ชื่อพ.ต.อ. อนุสรณ์ กลิ่นขจร 
ตำแหน่งผกก.สภ.บางปะหัน 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3538-1347 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บางปะหัน
  ผกก.สภ.บางไทร
ชื่อพ.ต.อ. ทัตเทพ ศรีนาค 
ตำแหน่งผกก.สภ.บางไทร 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-1249 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บางไทร
  ผกก.สภ.บางบาล
ชื่อพ.ต.อ. กันตพงษ์ นิลขำ 
ตำแหน่งผกก.สภ.บางบาล 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์ 0-3530-7770 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บางบาล
  ผกก.สภ.วังน้อย
ชื่อพ.ต.อ. สมชาย เชยกลิ่น 
ตำแหน่งผกก.สภ.วังน้อย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3521-4522 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.วังน้อย
  ผกก.สภ.ลาดบัวหลวง
ชื่อพ.ต.อ. สุพจน์ เส้นขาว 
ตำแหน่งผกก.สภ.ลาดบัวหลวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-9785 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ลาดบัวหลวง
  ผกก.สภ.นครหลวง
ชื่อพ.ต.อ. ธัชกร รอดเจียม 
ตำแหน่งผกก.สภ.นครหลวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3535-9767 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.นครหลวง
  ผกก.สภ.บางซ้าย
ชื่อพ.ต.อ. สุรสิทธิ์ จันทกุล 
ตำแหน่งผกก.สภ.บางซ้าย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3528-2039 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บางซ้าย
  ผกก.สภ.บ้านแพรก
ชื่อพ.ต.อ. ยุทธนา บุญเมือง 
ตำแหน่งผกก.สภ.บ้านแพรก 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3538-6117 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บ้านแพรก
  ผกก.สภ.โรงช้าง
ชื่อพ.ต.อ. ปัญญา วิเศษพานิชกิจ 
ตำแหน่งผกก.สภ.โรงช้าง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3538-6501-2 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.โรงช้าง
  ผกก.สภ.พระอินทร์ราชา
ชื่อพ.ต.อ. พงศ์พัฒน์ สุขสวัสดิ์ 
ตำแหน่งผกก.สภ.พระอินทร์ราชา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3536-2016 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.พระอินทร์ราชา
  ผกก.สภ.ช้างใหญ่
ชื่อพ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ 
ตำแหน่งผกก.สภ.ช้างใหญ่ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3536-6019 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ช้างใหญ่
  ผกก.สภ.พระขาว
ชื่อพ.ต.อ. กิตติศักดิ์ เกตุอร่าม 
ตำแหน่งผกก.สภ.พระขาว 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3572-6666,0-3578-3151 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.พระขาว
  สวญ.สภ.มารวิชัย
ชื่อพ.ต.ท. พันธ์ยศ เปลี่ยนละออ 
ตำแหน่งสวญ.สภ.มารวิชัย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-6558 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.มารวิชัย
  สวญ.สภ.ปากท่า
ชื่อพ.ต.ท. บุญส่งวิทย์ ห้องแซง 
ตำแหน่งสวญ.สภ.ปากท่า 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3571-5111 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ปากท่า
  สว.สภ.จักราช
ชื่อพ.ต.ท. กษิดิศ เทียกสีบุญ 
ตำแหน่งสว.สภ.จักราช 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3574-0222 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.จักราช
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
หัวหน้าส่วนในจังหวัด
จังหวัดศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอสถาบันการศึกษาองค์กรฝ่ายนิติบัติญัติหน่วยงานอิสระรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรการกุศลนิคมอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารแหล่งผลิตหัตถกรรม/ของที่ระลึกสนามกอล์ฟองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางไทรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผักไห่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภาชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุทัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรกนักการเมือง