ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครหลวง
  นายกเทศมนตรีตำบลนครหลวง
ชื่อนายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม 
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนครหลวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3528-5480 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลนครหลวง ถ.นครหลวง -ท่าเรือ อ.นครหลวง
  ปลัดเทศบาลตำบลนครหลวง
ชื่อนายชินะชาติ ศิวิยุทธ 
ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลนครหลวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3528-5480 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลนครหลวง ถ.นครหลวง -ท่าเรือ อ.นครหลวง
  นายกเทศมนตรีตำบลอรัญญิก
ชื่อนายไพบูลย์ ศรีสุข 
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลอรัญญิก 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์035-761491 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลอรัญญิก 99 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
  ปลัดเทศบาลตำบลอรัญญิก
ชื่อนายตฤณ ตรีอุโภชน์ 
ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอรัญญิก 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์035-761491 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลอรัญญิก 99หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
  นายกอบต.คลองสะแก
ชื่อนายวิเชียร ภู่เสวก 
ตำแหน่งนายกอบต.คลองสะแก 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3571-6095 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.คลองสะแก ม.2 ต.คลองสะแก
  ปลัดอบต.คลองสะแก
ชื่อจ.ส.ต.สุนทร ยังอยู่ 
ตำแหน่งปลัดอบต.คลองสะแก 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3571-6095 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.คลองสะแก ม.2 ต.คลองสะแก
  นายกอบต.ปากจั่น
ชื่อนายนรงค์ เงินสุวรรณ์ 
ตำแหน่งนายกอบต.ปากจั่น 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3535-9981,0-3535-9616 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ปากจั่น ม.2 ต.ปากจั่น
  ปลัดอบต.ปากจั่น
ชื่อนายอนุภาพ ภู่ศิลป์ 
ตำแหน่งปลัดอบต.ปากจั่น 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3535-9981,0-3535-9616 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ปากจั่น 209 ม.2 ต.ปากจั่น
  นายกอบต.บ่อโพง
ชื่อนายจักรี บุญธรรม 
ตำแหน่งนายกอบต.บ่อโพง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3572-4041 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ่อโพง 119 ม.4 ต.บ่อโพง
  ปลัดอบต.บ่อโพง
ชื่อนายสถิตย์ จันทร์ศรีทอง 
ตำแหน่งปลัดอบต.บ่อโพง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3572-4041 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ่อโพง 119 ม.4 ต.บ่อโพง
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง
ชื่อนายกุศล ยิ้มละม้าย 
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3576-0170-3 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง
ชื่อนายขวัญชัย ประสพสม 
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3576-0170-3 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ้านชุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  นายกอบต.แม่ลา
ชื่อนายดิเรก สำรวญ 
ตำแหน่งนายกอบต.แม่ลา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3520-0963 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.แม่ลา ม.2 ต.แม่ลา
  ปลัดอบต.แม่ลา
ชื่อนายนิติพนธ์ สุภาเกตุ 
ตำแหน่งปลัดอบต.แม่ลา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3520-0963 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.แม่ลา ม.2 ต.แม่ลา
  นายกอบต.หนองปลิง
ชื่อนางมาลัย บุญปั้นผล 
ตำแหน่งนายกอบต.หนองปลิง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3576-4279 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.หนองปลิง ม.1 ต.หนองปลิง
  ปลัดอบต.หนองปลิง
ชื่อนางสาวธนพร เอี่ยมจะโร 
ตำแหน่งปลัดอบต.หนองปลิง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3576-4279 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.หนองปลิง ม.1 ต.หนองปลิง
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
หัวหน้าส่วนในจังหวัด
จังหวัดศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอสถาบันการศึกษาองค์กรฝ่ายนิติบัติญัติหน่วยงานอิสระรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรการกุศลนิคมอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารแหล่งผลิตหัตถกรรม/ของที่ระลึกสนามกอล์ฟองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางไทรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผักไห่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภาชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุทัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรกนักการเมือง