ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะนี้มีรายการ จำนวน 1 รายการ แสดงหน้าละ 60 รายการ

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
สภากาแฟ
วันที่ สถานที่ เจ้าภาพ
วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริเวณด้านหลังอาคาร 4 ชั้น) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ร่วมกับ กอ.รมน. และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด