ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะนี้มีรายการ จำนวน 1 รายการ แสดงหน้าละ 60 รายการ

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
สภากาแฟ
วันที่ สถานที่ เจ้าภาพ
วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอู่ทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนครศรีิอยุธยา