ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 3 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

เลขาธิการ ป.ป.ส. รุกไผ่เขียว ติดตามการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,481
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระดับจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 3,083
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญคณะกรรมการ ศพส.จ.อย. ประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 3,658
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน