ค้นหาข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 134 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

ป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 3,270
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 4,323
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

 อ่าน 2,788
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

 อ่าน 4,996
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 3,536
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นาย อภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิด งานวันเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารรสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมี อสม.ทั้ง 16 อำเภอ เข้าร่วมงาน จำนวน 2,000 คน ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 3,286
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนกัน ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลภาชี ซึ่งมีทั้งผู้บาดเจ็บชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่โดยสารมากับขบวนรถไฟดังกล่าว พร้อมมอบกระเช้า เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา / โรงพยาบาลภาชี

 อ่าน 2,751
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด