ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง จำนวน 6 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

จ.อยุธยา จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 อ่าน 2,485
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญร่วมพิธีงานเมาลิดกลางประจำปีและรับเสด็จฯ

 อ่าน 3,559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมเป็นเกียรติทำบุญตักบาตร

 อ่าน 3,006
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย

 อ่าน 3,487
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบถุงยังชีพ ณ อบต.ลำไทร

 อ่าน 2,754
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การมอบถุงยังชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 2,603
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน