ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง จำนวน 19 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ ขอความร่วมแจ้งข้อมูลบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,812
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ

 อ่าน 2,831
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดพิธีมอบใบรับรอง มยส.

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 4,618
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 429
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,428
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 545
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

 อ่าน 2,407
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,321
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวัสดิการและคุ้มครองฯ ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,127
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 335
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการฯ ขอแสดงความยินดีกับนางวรรณา สระปทุม (สสค.อย) ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 3,048
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการฯ (ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการโรงงานสีขาว)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,099
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการฯ พิธีมอบใบประกาศโครงการโรงงานสีขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 4,440
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,527
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดอบรม ๑๑ หัวข้อวิชา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,553
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด