สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่

ผู้เขียน:  อำภาภรณ์ แม้นชื่น จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:17 น.

 อ่าน 2,644

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพระนครศรีอยุธยา

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

นายวรรณรัตน์  ศรีสุขใส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” และศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๗ – ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖     ณ จังหวัดเพชรบุรี การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสนับสนุนกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๖

                            

************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด