๔ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 10:30 น.

 อ่าน 1,846
วันนี้ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๔) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติต้อนรับ นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้มาเป็นประธานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และสระบุรี) สืบเนื่องจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด ได้รับมอบภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ในจังหวัดไปใช้ประโยชน์ และรับชมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมดังกล่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ " ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯให้การสนับสนุนจังหวัด ได้แก่
๑) การแก้ปัญหาการผลิต
๒) การแปรรูปสินค้า OTOP
๓) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ /การจัดการความรู้

ผลจากการประชุมครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปดำเนินการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เหมาะสมกับองค์กรและท้องถิ่นต่อไป

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด