สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:21 น.

 อ่าน 2,988

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร "การทำงานเชิงรุกสำหรับนักบริหาร" (Proactive Working for Executive) รุ่นที่ 6
    - ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2554
 

2. หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน" (HR For Non HR Manager) รุ่นที่ 5
    - วันที่ 10 มิถุนายน 2554
 

3. หลักสูตร "การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน" (Finance for Non Financial Manager) รุ่นที่ 5
    - วันที่ 14 มิถุนายน 2554
 

4. หลักสูตร "การสอนงานเพื่อผลงานทีเป็นเลิศ" (Coaching for Excellence) รุ่นที่ 1
    - วันที่ 17 มิถุนายน 2554
 

ใบสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด