วันชาวอยุธยา สดุดีผู้ว่า ฯ นักพัฒนา ดร.วิทยา ผิวผ่องเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันชาวอยุธยา สดุดีผู้ว่า ฯ นักพัฒนา ดร.วิทยา ผิวผ่อง

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:43 น.

 อ่าน 3,031

                              วันที่ 23 สิงหาคม 2554  องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนได้มีการจัดงาน "วันชาวอยุธยา สดุดีผู้ว่า ฯ นักพัฒนา ดร.วิทยา  ผิวผ่อง" ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกย่องและสดุดีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้สร้างผลงานให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่

  •  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  •  สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพัฒนาความสะอาด ติดไฟตลอดแม่น้ำ ลำคลอง วัดอย่างสวยงาม
  • ส่งเสริม 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และไปร่วมกิจกรรมทุกศาสนาทุกครั้ง
  • โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งหันตรา) โดยจัดสร้างพระพุทธรุปประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยรวมใจประชาชนทั้งจังหวัดเทปูนล่อองค์พระเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 54 ให้แล้วเสร็จในวันเดียว
  • สนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาเรือน้ำตาลล่มที่บริเวณตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จนกู้เรือได้สำเร็จได้รับการชมเชยจากกระทรวงมหาดไทย
  • คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 54 เห็นชอบให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก Word Expo 2020

ฯ ล ฯ

 
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด