เทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา-ญีปุ่น ผนึกกำลังส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างชื่อสู่เอ็กซ์โป2020เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา-ญีปุ่น ผนึกกำลังส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างชื่อสู่เอ็กซ์โป2020

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:20 น.

 อ่าน 2,548

เอ็กซ์โป2020งานบิ๊กระดับโลก

เทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา-ญีปุ่น ผนึกกำลังส่งเสริมการสร้างรายได้

 

          จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มเปิดงานเทศกาลความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 4 วัน เผยแพร่จุดแข็งเสนอรับเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020” ตั้งแต่วันที่ 1-4 กันยายนนี้ เป็นการเผยแพร่ความสัมพันธ์ระหว่างพระนครศรีอยุธยากับญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ ที่เคยเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน จ.พระนครศรีอยุธยาในอดีต เช่น เปอร์เซีย ฮอลแลนด์ โปรตุเกส จีน และศรีลังกา ที่เคยนำพุทธศาสนา “สยามวงศ์” ไปเผยแพร่ในศรีลังกา ให้ชาวไทยและต่างประเทศได้เห็นถึงความพร้อมที่จะสามารถจัดงานมหกรรมโลก เวิลด์ เอ็กซ์โป ในปี 2020 ซึ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา เสนอเป็นพื้นที่จัดงานบนพื้นที่ 2,000 ไร่ บริเวณศูนย์ศิลปาชีพ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

          นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในอีกทุกๆ สองเดือน จะจัดงานอยุธยามรดกโลก เทศกาลความสัมพันธ์ ระหว่างอยุธยากับประเทศต่างๆ ที่บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า ที่ได้ปรับปรุงให้เป็นลานแสดงกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และพร้อมกับจัดรถนำเที่ยวสถานที่จริงของแต่ละประเทศที่ยังคงอยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น เมืองเก่าโปรตุเกส ที่ยังมีโครงกระดูกและโบสถ์คริสต์ ฯลฯ เพราะ จ.พระนครศรีอยุธยา มีลักษณะพิเศษที่ชาวต่างเชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ตั้งแต่อดีต 600 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

          เทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา-ญีปุ่นครั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นวันละกว่า 10,000  เข้าร่วมงานดังกล่าวที่จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 1-4 กันยายนนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(หลังเก่า)  ภายในงานจัดให้มีโซนนิทรรศการ  และกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดสวนญี่ปุ่น ด้วยการนำ “ทรายจริง” จากญี่ปุ่นมาแสดง การจัดนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เล่านิทานญี่ปุ่นประกอบภาพ สาธิตการทำขนมญี่ปุ่นดังโกะ การแสดงนวัตกรรมด้านการผลิตสินค้า การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น จุดเด่นอยู่ที่ถนนเส้นก๋วยเตี๋ยว อยุธยา ที่จะมีการประชันรสชาติฝีมือเส้นก๋วยเตี๋ยวและสูตรการปรุง ระหว่าง อูด้ง ญี่ปุ่นกับก๋วยเตี๋ยวอยุธยา  ทุกวันตลอดงาน

          พร้อมกันนั้นยังได้รวมงานอีก 2 งานไว้ด้วยกัน ณ บริเวณศาสลากลางจังหวัดหลังเก่า  คืองาน "อยุธยา แฟร์ 2011" ที่จังหวัดได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นำผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น โดยจะมีสินค้าโอท็อปมาวางจำหน่าย ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายนนี้ด้วย

         อีกงานที่พลาดไม่ได้ "กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวอยุธยา"  1-4 กันยายน ตั้งแต่ 14.00 - 21.00 น. จะมีก๋วยเตี๋ยวนานาชนิด  และพิเศษเฉพาะวันเสาร์ที่ 2 กันยายน จะจัดบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยว ในราคาท่านละ 39 บาท  อิ่มไม่อั้นช่วงเวลา 11.00-14.00 น. ราคานี้รวมก๋วยเตี๋ยวในแบบต่างๆ  ขนมหวาน เครื่องดื่ม ของทอด  เพื่อต้อนรับผู้มาท่องเที่ยวงานเทศกาลความสัมพันธ์ อยุธยา-ญี่ปุ่น 

          การจัดเทศกาลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุก 2 เดือนตลอดปีนั้น ก็เพื่อประกาศความพร้อมที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จากประเทศไทย ในการเสนอเข้าชิงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 149 (General Assembly) ของสำนักงานมหกรรมโลก ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ที่ให้สมัครได้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 และตัดสินในเดือนมกราคม 2556 โดยมีประเทศที่เสนอเข้าแข่งกันหลักคือ ตุรกี รัสเซีย บราซิล สหรัฐอเมริกา มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมงาน 157 ประเทศทั่วโลก

          ความพร้อมของ จ.พระนครศรีอยุธยา ในการจัดงาน ได้แก่ ความสะดวกของเครือข่ายการคมนาคมทุกเส้นทาง ทั้งทางด่วน เส้นทางรถไฟ ขนส่งมวลชน และสนามบินนานาชาติถึง 2 แห่ง ที่พร้อมรองรับการคาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานที่จะเข้าสู่ประเทศไทยกว่า 30 ล้านคนภายใน 6 เดือน และท้ายที่สุดการเชื่อมโยงเข้าสู่ การนำเสนอแนวคิดการจัดงาน นิยามใหม่ของโลกาภิวัตน์-วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล (Redefine Globalisation - Balanced Life, Sustainable Living) มีความหมายถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยวิถีแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่อย่างมีความสุข นำมาซึ่งสันติสุขในโลกยุคไร้พรมแดน

          การเสนอเป็นเจ้าภาพนี้ยังได้ร่วมเป็นเครือขายกับกรุงเทพมหานคร ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในด้านพิธีการต้อนรับ ที่พักและการท่องเที่ยวกับพัทยา เชื่อว่าพระนครศรีอยุธยา เป็นดินแดนแห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นดินแดนที่ทุกคนใฝ่ฝันมาเยือน

          ประการสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเสนอความพร้อมได้โดดเด่นกว่าประเทศคู่แข่ง คือการนำเสนอ “ประวัติศาสตร์ไทยกับการร่วมงานเวิลด์ เอ็กซ์โป” ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1867 กระทั่งก้าวสู่ปี ค.ศ. 1900 ในการจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส กับการสร้างไทยแลนด์ พาวิลเลี่ยน หรือศาลาไทย ใต้หอไอเฟล ที่มีความงามวิจิตรอันเป็นเอกลักษณ์อย่างไทย และโดยเฉพาะการเป็น 1 ใน 3 ประเทศแรกของเอเชียที่เข้าร่วมงานเวิลด์ เอ็กซ์โป

          ซึ่งมีประเทศจีน ญี่ปุ่น และไทย ที่สะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศล้วนแล้วแต่ได้รับโอกาสให้จัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โปมาแล้วทั้งสิ้น ประกอบกับล่าสุดในการเข้าร่วมงานเวิลด์ เอ็กซ์โป ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ศาลาไทยได้รับความนิยมสูงสุด ติดอันดับ 1 ใน 3 โดยในงานเดียวกันนั้น ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่แสดงเจตนารมณ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020

ขอบคุณแหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด