รับจำนำข้าว เริ่ม ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับจำนำข้าว เริ่ม ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14:25 น.

 อ่าน 3,655

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมรับจำนำข้าว วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาไถ่ถอน ๔ เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ 

 อ่านต่อ ราคาข้าวรับจำนำ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ๙ ก.ย.๕๔   

โรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ๑๑ อำเภอ ๒๑ โรง

อ.เสนา                บจ.โรงสีบุญส่งบ้านแพน
อ.บ้านแพรก       โรงสีสยามธัญญกิจ
อ.ลาดบัวหลวง    โรงสีสุขเจริญพาณิชย์,บจ.โรงสีแสงอารี,โรงสีแสงอารี,หจก.โชคประเสริฐทวีผล  ๑๙๙๒,  บจก.เกษตรรุ่งเรืองพานิช
อ.บางซ้าย           บจ.โรงสีเทพมงคล,หจก.รวยทรัพย์ถาวร,บจ.อยุธยาไรซ์มิล
อ.บางบาล           บจ.สินเสนา
อ.นครหลวง        บจ.ศรีกอบทรัพย์,บจ.โรงสีไฟนครหลวง
อ.ท่าเรือ              บจ.ช.บุญชูพืชผล ,บจ.โรงสีไฟนครหลวง สาขา ๑
อ.ผักไห่               โรงสีเจริญสุขสม,แม่แช่มข้าวไทย
อ.มหาราช           โรงสีเต็กไถ่
อ.ภาชี                  หจก.โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา,หจก.ศิริอโยธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา บจ.โรงสีไทยมงคล
   
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน