ส่งแบบสำรวจการรับรู้เข้าใจวิสัยทัศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่งแบบสำรวจการรับรู้เข้าใจวิสัยทัศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:12 น.

 อ่าน 4,034

นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายสร้างการรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์จังหวัด พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่านิยม วัฒนธรรม  จึงขอให้ส่วนราชการกรอกแบบสำรวจการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์จังหวัด พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่านิยม วัฒนธรรม ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด พร้อมรับสื่อการสร้างทีมงานและนำองค์กรสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ส่งแบบสำรวจโดยตรงที่สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด