อยุธยา จัดสวนองค์กรเสริมเศียรพระพุทธรูปในรากไม้งานมหกรรมพืชสวนโลก จ.เชียงใหม่เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา จัดสวนองค์กรเสริมเศียรพระพุทธรูปในรากไม้งานมหกรรมพืชสวนโลก จ.เชียงใหม่

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:09 น.

 อ่าน 4,407

หลายคนกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ
อย่าลืมแวะไปชื่นชมสวนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมจัดสวนเฉลิมพระเกียรตินอกอาคาร เป็นครั้งที่ 2  ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์  2554 ได้นำแนวคิด “การทำเกษตรบนพื้นฐานความพอเพียง “ มาใช้ในการจัดสวน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโดยนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2554   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2555  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555

นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ชาวโลกได้รับรู้อีกด้วย “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา” คือคำขวัญของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้ที่เข้ามาชมสวนของจังหวัดอยุธยาในปีนี้ เสมือนได้ชมบรรยากาศของบ้านไม้ทรงไทยภาคกลางที่ภายในบริเวณบ้านมีสระน้ำสำหรับเลี้ยงปลาและสร้างศาลาริมน้ำเล็กๆไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีการจำลองการเลี้ยงวัว ควาย  โดยเลี้ยงไว้ข้างกองฟางที่มีไว้สำหรับเป็นอาหารของมัน มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง และบรรยากาศท้องไร่ท้องนา  

สิ่งที่น่าสนใจในสวนอยุธยาอีกอย่างคือ เศียรพระพุทธรูปในรากไม้ ที่จำลองมาจาก  เศียรพระพุทธรูปหินทราย  ซึ่งมีรากไม้ต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดอยุธยา และนับได้ว่าเป็นมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของประเทศ สวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือได้ว่าเป็นสวนที่นำเสนอศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของอยุธยาในวิถีเกษตรกรไทย และการเกษตรเพื่อลดโลกร้อน และมีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งความน่าสนใจของสวนนี้ยังมีอีกมากมาย รอให้ท่านผู้ชมเข้ามาชื่นชม  ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 งานนี้จัดแสดงไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทุกวันเจ้าหน้าที่ของจังหวัดจะผลัดหมุนเวียนกันมาประจำสวนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจังหวัด  สำนักงานเกษตรจังหวัด  สำนักงานประมงจังหวัด  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ข่าวสด/หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์/จดหมายข่าวสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด