ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภาวะวิกฤติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10:15 น.

 อ่าน 2,117

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จะจัดอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ : การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรท่ามกลางภาวะวิกฤติ" ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จึงขอเชิญผู้บริหารระดับกลางที่มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไปและปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ค่าลงทะเบียน 3,500 บาทต่อท่าน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด