ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีิวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน" ครั้งที่ 1เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีิวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน" ครั้งที่ 1

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10:30 น.

 อ่าน 2,040

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสำนักงานสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง ทั่วประเทศและหน่วยงานร่วม ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ปฏิบัติงานจริงในท้องที่และท้องถิ่น ที่ประสบผลสำเร็จได้มีโอกาสมาร่วมให้และแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด