๒๐-๒๓ ก.ย.๕๕ ขอเชิญร่วมงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๐-๒๓ ก.ย.๕๕ ขอเชิญร่วมงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 10:10 น.

 อ่าน 4,402

 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ขอเชิญชวนประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่สนใจในงานผ้าฝ้ายไทย ร่วมงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5” ภายใต้แนวคิด Thai Cotton: A Fine Gift From Thailand (ฝ้ายไทยทอมือ...มอบคุณค่าเหนือจินตนาการ) เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริม ฟื้นฟู และรับซื้อผ้าฝ้าย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพสกนิกร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าฝ้าย เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

      ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมลงนามถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พบการออกร้านจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ  จากสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง กว่า ๑๐๐ ร้านค้า อาทิ เสื้อผ้าสำเร็จรูป, ของใช้ ของที่ระลึก, เคหะสิ่งทอ รวมถึงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย การออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน ๕ ภาค และการสาธิตการทอผ้าฝ้าย งานประดิษฐ์ผ้าฝ้ายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการนำผ้าฝ้ายทอมือของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด มาจำหน่ายในราคาพิเศษ

     พร้อมทั้งเชิญเยี่ยมชมหอนิทรรศการ ทั้ง ๕ หอ อันประกอบด้วย หอศิลปาชีพ หอหัตถศิลป์ผ้าไทย หอเครื่องทองไทย ห้อง Living Thai  และที่กำลังจะเปิดในวันเปิดงานฝ้ายทอใจ ได้แก่ หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงนิทรรศการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่องานศิลปาชีพ รวมถึงพระราชปณิธานในการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานศิลปาชีพที่มีความปราณีต สวยงาม

     ร่วมสืบสานศิลปหัตกรรมไทย พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา  ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานการตลาด ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โทร ๐ ๓๕๓๖ ๗๐๕๔-๖ ต่อ ๑๓๗๖ หรือ www.sacict.net


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด