๑๓ ต.ค.๕๕ ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอุทกภัยที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ให้กับผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๓ ต.ค.๕๕ ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอุทกภัยที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ให้กับผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15:51 น.

 อ่าน 2,990

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอุทกภัย ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การซ้อมแผนครั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จะจัดการซักซ้อมแผนเสมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ในสถานการณ์ฉุกเฉินเผชิญกับเหตุการณ์อุทกภัย ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างไร และเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างไร พร้อมเตรียมอพยพอย่างไรให้ทันท่วงที การประสานงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อลดความตื่นตระหนก หากเกิดเหตุการณ์เหมือนปีที่ผ่านมา โดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมซักซ้อมและร่วมสังเกตการณ์แผนดังกล่าว

การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมี ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ : การจัดทำสื่อสรุปผลการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เขตประกอบการสวนอุตสาหกรรม เช่น การก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำ การดำเนินการด้าน CSR การช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและสาธารณะ
ขั้นตอนที่ ๒ ระยะเตรียมความพร้อม เมื่อระดับน้ำสูงตามที่กำหนดในแผน การซักซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ สารเคมี วัตถุอันตราย กากอุตสาหกรรม เครื่องจักร วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม
ขั้นตอนที่ ๓: ระยะวิกฤต เมื่อเกิดเหตุระดับน้ำท่วมสูงขึ้นตามที่กำหนดในแผน โดยจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการประกาศเหตุฉุกเฉิน และการหยุดโรงงาน หยุดการผลิต พร้อมดำเนินการตามแผน การเสริมซ่อมป้องกันน้ำท่วมทะลักเข้าเขตประกอบการ การอพยพแรงงานและประชาชนที่อยู่ในนิคม ไปยังสถานที่ปลอดภัยตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมการเตรียมการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัยด้านไฟฟ้า การจราจรและขนส่ง การปฐมพยาบาล และการให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ
        
ที่มา http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000124702


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด