ประกวดกองเชียร์ กีฬาทางน้ำ อำเภอบางปะอิน มหาราช บางไทร นครหลวง เขตพื้นที่การศึกษาและภาคประชาสังคมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดกองเชียร์ กีฬาทางน้ำ อำเภอบางปะอิน มหาราช บางไทร นครหลวง เขตพื้นที่การศึกษาและภาคประชาสังคม

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:19 น.

 อ่าน 2,394

เพื่อให้การจัดงาน walk rally เรียนรู้ walk to EXPO ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ มีความสนุกสนาน ได้ความรู้  จึงจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำอีกด้วย

จึงขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  ได้แก่ อำเภอบางปะอิน  อำเภอมหาราช  อำเภอนครหลวง อำเภอบางไทร เขตพื้นที่การศึกษา ๑-๒ และภาคประชาสังคม  ได้จัดเตรียมกองเชียร์ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน  นักกีฬาล่องซุง ถ่อแพ พายเรือชิงธง ประมาณ ๕๐ คน และที่เหลือไปเข้าร่วมกิจกรรม walk rally  

กำหนดการ ของวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ปรับให้กระชับขึ้น ดังนี้

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน (มีอาหารเช้าบริการฟรี)
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะติดตาปลาให้กับสัญญลักษณ์งาน WORLD EXPO 
                                   2020 ลูกโป่งจาก ๑๖ ฐานลอยขึ้นสู่ฟ้า และผู้ว่าฯเป่าแตรลมให้สัญญาณเริ่ม walk 
                                   rally
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม walk rally และการแข่งขันกีฬาทางน้ำ (มีอาหารว่าง บริการฟรี)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกลางวัน บริการฟรี)
                                  พิธีมอบรางวัล

ได้จัดเต็นท์บริการอาหาร ตลอดงาน

กติกา ประกวดกองเชียร์
- กองเชียร์ต้องมีไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน
- เป็นไปตามกติกาซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้ว  ๕ คะแนน
- เชียร์อย่างมีสีสรรค์ ๕ คะแนน
- เชียร์ได้อย่างต่อเนื่อง ๕ คะแนน
- มีอุปกรณ์ประกอบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๕ คะแนน

ข้อควรจำ
- ขอให้เตรียมนักกีฬาทางน้ำให้พร้อม  เมื่อเรียกต้องไปพบเจ้าหน้าที่ทันที
- เจ้าหน้าที่กีฬาจะเป็นผู้นำนักกีฬาไปเข้าจุด Start
- จะมีสีกำหนดหมายเลขของนักกีฬาที่มารายงานตัว คือ เหลือง,น้ำเงิน,แดง,เขียว
- จังหวัดจะปักธงแสดงเครื่องหมายไว้ว่าให้อำเภอหรือส่วนใด ตั้งเชียร์ที่ใด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด