เชิญส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าอบรมโครงการ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าอบรมโครงการ

ผู้เขียน:  เปรมสุดา รื่นมิตร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 14:24 น.

 อ่าน 2,697

          ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายให้ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับส่งหนังสือราชการ ๑๐๐ภายในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  จึงขอให้ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร  ดังนี้

                รุ่นที่  ๑  วันจันทร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  ราชการส่วนภูมิภาค  ๓๓  หน่วย , อำเภอ  ๑๖  หน่วย , โรงพยาบาล ๑ หน่วย , สถานศึกษา ๑๓ หน่วย

                รุ่นที่  ๒  วันอังคารที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  หน่วยงานส่วนกลาง  ๔๘  หน่วย , รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอิสระ/เอกชน  ๒๔  หน่วย

                รุ่นที่  ๓  วันพุธที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๖  อปท.  ๗  อำเภอ  ได้แก่  พระนครศรีอยุธยา , ท่าเรือ , นครหลวง, บางไทร , บางปะหัน , ผักไห่  และเสนา

                รุ่นที่  ๔  วันพฤหัสที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  อปท.  ๙  อำเภอ  ได้แก่  บางบาล , บางปะอิน , ภาชี , ลาดบัวหลวง , บางซ้าย , อุทัย , มหาราช , บ้านแพรก  และวังน้อย

เข้าสมัครได้ที่ www.ayutthaya.go.th/training/  ดาวโหลด คู่มือการสมัครเข้ารับการอบรม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด