๑๗ มี.ค.๕๕ จัดบริการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๗ มี.ค.๕๕ จัดบริการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:21 น.

 อ่าน 3,182

 

  

     เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ร่วมประชุมกับ  ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ประธานคณะกรรมการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ นายวิเชียร ชุบไธสง เลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า  นอ.(พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ  ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  รพ.สต. สสอ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานจังหวัด มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อประชุมปรึกษาหารือในการออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางให้บริการประชาชนวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ (ตรงข้ามกับ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) )จ.พระนครศรีอยุธยา  

    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่กว่าแห่งใดในโลก รวมทุกสาขามากกว่า ๒๐๐ คน  ที่แพทย์อาสาเฉพาะทางมาร่วมกันให้บริการ ณ จุดเดียว และคาดว่าจะมีประชาชนเข้ารับบริการมากกว่า ๗,๐๐๐ คน ซึ่งจะมีการจัดทำบันทึกกินเนสต์บุ๊ค สถิติหน่วยนแพทย์เคลื่อนที่จำนวนมากที่สุดในโลก  และยังเป็นความร่วมมือของหลายฝ่ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

           การแบ่งกลุ่มในการให้บริการ คือ
           ๑. การตรวจคัดกรองโรคระบบประสาท โรคมะเร็ง
           ๒. การรักษาพยาบาล
           ๓. การส่งเสริมสุขภาพ

     ซึ่งการออกให้บริการในครั้งนี้จะเน้นไปที่โรคเฉพาะทางซึ่งหากประชาชนไปเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลจะต้องต่อคิวเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นเวลานาน เช่น โรคหัวใจ โรคระบบประสาท โรคระบบทางเดินอาหาร โรคนิ้วล็อก โรคตา โรคหูคอจมูก โรคทางนรีเวช โรคกระดูกพรุน เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ๗ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี อ่างทอง ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท และนครนายก  และบริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    นอกจากแพทย์อาสาเฉพาะทางจากราชวิทยาลัยแพทย์ทุกสาขาของประเทศไทย ที่สนับสนุนโดยแพทยสภาแล้ว  ยังมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนี้ประกอบด้วย รพ.เลิดสิน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รพ.บ้านแพ้ว  รพ.พระพุทธชินราช  รพ.ขอนแก่น สถาบันประสาทวิทยา รพ.พระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาให้บริการด้วย

     ประชาชนท่านใดที่สนใจจะเข้ารับบริการ  กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล ของท่าน ได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ได้ตั้งแต่บัดนี้

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด