ระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 15:19 น.

 อ่าน 2,191

ระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จากที่ผ่านมา ประชาชนมักจะประสบปัญหาความไม่สะดวกในการติดตามตรวจสอบ ผลการให้ความช่วยเหลือ ภายหลังประสบภัยพิบัติ ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ เป็นเงินเท่าใด รับได้เมื่อไร ที่รู้ผลอย่างรวดเร็ว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาโปรแกรมสำหรับการใช้งาน โดยระบบดังกล่าวจะสามารถทำให้ดำเนินการได้ดังนี้

  1. ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลผลการประเมินความช่วยเหลือ
  2. ช่วยให้คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในระดับอำเภอ และจังหวัด (กชภ.อ.,กชภ.จ.) มีข้อมูลประกอบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ
  3. ช่วยให้ ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติตรวจสอบข้อมูล

- ผลการประเมินความช่วยเหลือ

- ผลการอนุมัติการช่วยเหลือ

- วัน / เวลา รับเงินช่วยเหลือ

- ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาดว่าระบบจะเปิดใช้งานได้ในเดือน กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป มีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

- ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0-3533-6649

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0-3533-5210,0-3533-5783

- สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0-3533-5665 ต่อ 26


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด