ครม. ปล่อย 16 มาตรการช่วย SMEs บรรเทาปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาทเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครม. ปล่อย 16 มาตรการช่วย SMEs บรรเทาปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท

ผู้เขียน:  เจนวิทย์ โอบนิธิเจริญชัย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09:07 น.

 อ่าน 3,112

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต่อไป อ่านต่อ

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดับจังหวัด

http://113.53.234.135/smes/

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด