รับสมัครบุคคลเรียนระดับปริญญาโทเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครบุคคลเรียนระดับปริญญาโท

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:11 น.

 อ่าน 2,989

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ภาคการศึกษาที่ 1/2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 2556 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่สำนักงานโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร.036-427-485 ต่อ 26255 หรือ 086-445-6403รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด