รอง ผอ.ชุมชนพอเพียงฯ แนะ ชาวบ้านอย่างเสนอโครงการชุมชนพอเพียง ทับโครงสร้างพื้นฐานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รอง ผอ.ชุมชนพอเพียงฯ แนะ ชาวบ้านอย่างเสนอโครงการชุมชนพอเพียง ทับโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 10:04 น.

 อ่าน 2,342

            รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  แนะ  ชาวบ้านทั่วประเทศอย่างเสนอโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของบประมาณ จากรัฐบาล  เพราะจะถูกตัดออก  เนื่องจากเป็นโครงการที่ท้องถิ่นจะต้องเสนอของบประมาณมาจัดทำอยู่แล้ว

 

 

           วันนี้(31/1/53ป  เวลา 14.00 น.  ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.5 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายณรงค์ อ่อนสะอาด รองผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา , นางสาวอรุณี กูลณรงค์ รอง ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมสังเกตการณ์การทำเวทีประชาคมของ ชาวบ้าน ม.5 ตามโครงการชุมชนพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  โดยกิจกรรมเวทีประชาคมนี้ รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 31 มกราคมนี้ เป็นวันที่ทุกชุมชนทั่วประเทศจะมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันพิจารณาโครงการที่เสนอของบประมาณ ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะกระตุ้นวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเมืองและชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในทุกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการต่างๆ ที่แต่ละชุมชนเสนอด้วย นางสาวอรุณี กูลณรงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  กล่าวว่า ทั้งประเทศมีงบประมาณพร้อมให้ดำเนินการประมาณ 18,000 ล้านบาท โดยเงินไปอยู่ที่จังหวัดแล้ว พร้อมอนุมัติโครงการโดยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด   อย่างไรก็ตามเตือนว่าโครงการที่ทำเสนอนั้นไม่ควรไปซ้ำซ้อนกับโครงการในภาระ หน้าที่ของหน่วยงานราชการทั้งของส่วนกลางหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ภาระหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน กล่าวอีกว่า สำหรับการนำเยาวชนเข้ามาร่วมคิดและตรวจสอบโครงการนั้นถือเป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะเยาวชนจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต หากมาเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำงานกับชุมชน จะเกิดการเรียนรู้พัฒนาชุมชนอย่างถาวร  เยาวชนสมัยนี้เก่งกว่าก่อนมาก กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ และมีช่องทางติดต่อสื่อสารไปยังส่วนกลางมากกมาย โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ต  มั่นใจจะเป็นเครือข่ายในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม แต่สิ่งหนึ่งที่ชุมชนต้องปรับตัว คือกล้าที่จะยอมรับความคิดของเยาวชนที่เป็นลูกหลานในชุมชน  และไม่ควรมองว่าเป็นเพียงความคิดของเด็ก ๆ เท่านั้น

 

 

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://ndc.prd.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=449&directory=2017&contents=253080คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด