ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวิทยา ผิวผ่อง)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวิทยา ผิวผ่อง)

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:44 น.

 อ่าน 2,138

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวิทยา ผิวผ่อง) รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) 

อ่านต่อรายละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด