ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08:53 น.

 อ่าน 2,289

ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนรุ่นละ 25-30 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 9 หลักสูตร โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.training.nida.ac.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด