ขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 3 (เงินบำนาญชราภาพ)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 3 (เงินบำนาญชราภาพ)

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:29 น.

 อ่าน 8,550

         สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนทั่วไปพึงได้รับจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามมาตรา 40  และเชิญชวนสมัครเป็นผู้ประกันตน สรุปสาระสำคัญดังนี้

         1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึง 8 ธันวาคม 2557

         2. เพิ่มสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากเดิมปีละ20 วัน เปลี่ยนเป็นปีละ 30 วัน

         3. ประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตลดเงื่่อนไขการจ่ายเงินสมทบจากระยะเวลา 6 เดือน เป็น 1 เดือนในกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ

         4. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้เฉพาะกรณีบำนาญชราภาพ โดยรัฐบาลร่วมจ่าย 100 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน

                                        ****************************************

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=4002


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด