รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 14:19 น.

 อ่าน 2,377

       ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 11 อัตรา  ดังนี้

        1 ตำแหน่งนิติกร ระดับ4 หรือระดับ 5 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานนิติกร จำนวน 1 อัตรา

        2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ4 หรือระดับ 5 ปฎิบัติงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

        3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ4 หรือระดับ 5 ปฎิบัติงานในกลุ่มงานคลังและพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา

        4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ4 หรือระดับ 5 ปฎิบัติงานในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

        5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ4 หรือระดับ 5 ปฎิบัติงานในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

       6  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ4 หรือระดับ 5 ปฎิบัติงานในกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

      ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.constitutionalcourt.or.th หรือ ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ (ด้วยตนเอง) ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์   สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550       (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 14 มีนาคม 2557                ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด