จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคัดเลือกเยาวชนจาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๗เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคัดเลือกเยาวชนจาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๗

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 14:28 น.

 อ่าน 1,708

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และเข้าใจช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งตัวแทนของจังหวัดทั้ง 4 คน เป็นเยาวชนจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  

จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชนชาย-หญิง อายุ 15-20 ปี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 320 คน กำหนดจัด 2 รุ่น รวม 10 วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2557 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-9 เมษายน 2557 ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

       อ่านต่อ >>รายชื่อเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือก และรายชื่อสำรอง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด