เชิญประชุม Conference เรื่องตัวชี้วัดจังหวัดปี ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญประชุม Conference เรื่องตัวชี้วัดจังหวัดปี ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:34 น.

 อ่าน 2,012

         สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล เรื่องตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ 

 อ่านต่อ -  กำหนดการประชุมชี้แจง

             - รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

            - รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

            - หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐ /ว ๑   ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด