ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รอบที่ 2 และการรับสมัครหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รอบที่ 2 และการรับสมัครหลักสูตรการอบรมระยะสั้น

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:05 น.

 อ่าน 1,564

          เนื่องจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรไทย  และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 และเปิดรับสมัครหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2557 โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไชต์ http://www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

          หากท่านใดประสงค์สมัครเข้าศึกษาหรืออบรมหลักสูตรระยะสั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษาและฝึกอบรม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  เว็บไซต์ http://www.ipsr.mahidol.ac.th หรือโทร 02-441-0201 ต่อ 303,306,311,301,308

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด