ที่ อย. 0016.5 / ว 1501 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ อย. 0016.5 / ว 1501 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14:28 น.

 อ่าน 3,240

ที่ อย. 0016.5 / ว 1501 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553

เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

คลิกที่นี่


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด