ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโต๊ะหมู่บูชาเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโต๊ะหมู่บูชาเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:14 น.

 อ่าน 2,886

                   นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตร  ได้จัดกิจกรรมการประกวดโต๊ะหมู่บูชาในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยแบ่งเป็น ๒ รอบ คือรอบคัดเลือก ในวันที่ ๙ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เพื่อหาผู้ชนะประจำวัน  ซึ่งผู้ชนะทั้ง ๒ วัน ได้มาเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศภายในบริเวณงาน ณ วัดมหาธาตุ วัดหลังคาขาว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

          ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโต๊ะหมู่บูชา  
          ขนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 

 
         รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

 

                รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

 

            ทั้งนี้  จะได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโต๊ะหมู่บูชาผู้รวม  ๑๕ รางวัล ในวันวิสาขบูชาที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.ณ พระวิหารมงคลบพิืตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญผู้ชนะเข้ารับรางวัลดังกล่าว   ดังนี้
      ประเภทชุมชน / ประชาชนทั่วไป  (รับรางวัลเงินสดพร้อมพระพุทธรูปองค์จำลองพระอุบาลี) ได้แก่
      ประจำวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
      - ชนะเลิศ 
                ได้แก่ ชุมชนผู้สูงอายุวัดตึก                               รางวัล เงินสด ๕,๐๐๐ บาท
      - รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ได้แก่ ชุมชนกองกำกับ ๑                                  รางวัลเงินสด ๔,๐๐๐ บาท    
      - รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ได้แก่ ชุมชนผู้สูงอายุวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร รางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท
      ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
      
- ชนะเลิศ  ได้แก่ 
ชุมชนกองกำกับ ๒                                                 รางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท
      - รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       รางวัลเงินสด ๔,๐๐๐ บาท
     - รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ 
ชุมชนท่าวาสุกรี                                      รางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท

      ประเภทสถานที่ราชการ/สถานศึกษา (รับรางวัลเงินสดพร้อมพระพุทธรูปองค์จำลองพระอุบาลี)
     ประจำวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
    - ชนะเลิศ 
 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน                                          รางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท
    - รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์                      รางวัลเงินสด ๔,๐๐๐ บาท
    - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ 
โรงเรียนวัดพนัญเชิง                               รางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท
      ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
    - ชนะเลิศ                   ได้แก่ 
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร                          รางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท
    - รองชนะเลิศ
อันดับ ๑   ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ              รางวัลเงินสด ๔,๐๐๐ บาท
     - รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ 
 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา            รางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท     รางวัลผู้ชนะการประกวดโต๊ะหมู่บูชาระดับจังหวัด
   (รับรางวัลเงินสด พร้อมพระพุทธรูปองค์จำลองพระประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา))

   - ชนะเลิศ                    ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ รางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท
   - รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์                       รางวัลเงินสด ๔,๐๐๐ บาท 
   - รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา              รางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท 

   คลิก>>ชมภาพการประกวดย้อนหลัง วันที่ ๙ พ.ค. ๕๗          >> วันที่ ๑๐ พ.ค.๕๗

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ร่วมประกวดโต๊ะหมู่บูชาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557

คณะกรรมการผู้ตัดสินประกวดโต๊ะหมู่บูชาโดยมี นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร

เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดโต๊ะหมู่บูชา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด