"อยุธยา" ติด ๑ ใน ๕ จังหวัด "ต้นแบบปลูกข้าว"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"อยุธยา" ติด ๑ ใน ๕ จังหวัด "ต้นแบบปลูกข้าว"

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:44 น.

 อ่าน 2,643

          นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ได้ร่วมกับนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) เปิดแถลงข่าวการแข่งขันปลูกข้าว The Farmer "เกมเกษตรกร ปี ๒" ไปเมื่อเร็วนี้ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 

         "การแข่งขันมุ้งเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนแต่ละพื้นที่นำไปปลูกข้าวที่มีคุณภาพและพัฒนาจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่ส่งผ่านความรู้ด้านการปลูกข้าวที่ถูกต้องให้เกษตรกรคนอื่นได้ เพื่อการกระจายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างเครือข่าย และเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์กรชาวนาในพื้นที่ต่อไป" อธิบดีกรมการข้าว แจง 

        นายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กล่าวถึงรายละเอียดโครงการว่า ครั้งนี้จะเป็น ๕ เขตพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนครศรีธรรมราช โดยปลูกข้าวบนพื้นที่จังหวัดละ ๒๐๐ ไร่  ๕  มีเกษตรกร ๕ จังหวัดร่วมกิจกรรม บนพื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ระยะเวลา ๖ เดือน  (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗) โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน อาทิ การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชน ความสามารถในการบริหารจัดการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว ฯลฯ ทั้งนี้ ก่อนการแข่งขันทั้ง ๕ ทีม จะได้รับรางวัลเป็นเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าว และปุ๋ยลูกโลกสีเขียว ทีมละ ๒๐ ตัน เพื่อการทำนาข้าวในระยะเวลที่กำหนด 

       สำหรับรางวัลนั้น นายสุรศักดิ์ ฯ กล่าวว่า ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด จำนวน ๑.๕ แสนบาท และอุปกรณ์การเกษตร มูลค่า ๗.๕ หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่รางวัลจากกรมการข้าว พร้อมเงินสด ๕ หมื่นบาท  และอุปกรณ์การเกษตร มูลค่า ๕ หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่รางวัลจากกรมการข้าว เงินสด ๒.๕ หมื่นบาท และอุปกรณ์การเกษตร มูลค่า ๑ หมื่นบาท

       ทั้งนี้ ร่วมชมและเชียร์เกมเกษตรกรปี ๒ ได้ทางสถานีฟาร์ม แชนแนล ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด