ขอเชิญข้าราชการส่วนภูมิภาค กรอกแบบสอบถามออนไลน์ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ค. - ๕ ส.ค. ๕๗เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญข้าราชการส่วนภูมิภาค กรอกแบบสอบถามออนไลน์ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ค. - ๕ ส.ค. ๕๗

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:05 น.

 อ่าน 2,002

          ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาระบบ การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์  เพื่อให้ทุกจังหวัดได้เชิญชวนให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด ได้กรอกความคิดเห็น เพื่อจังหวัดนำผลวิเคราะห์ที่ได้รับจากการประมวลผลของระบบดังกล่าว  ไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

         ดังนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์มายังบุคลากร ได้เข้าตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ - ๕ ส.ค. ๕๗  ทั้งนี้เป้าหมายของจำนวนแบบสอบถามของจังหวัด ขั้นต่ำ ๖๓๙   คน ประกอบด้วย 
        ประเภทบริหารและอำนวยการ  จำนวน ๑๔ ชุด
        ประเภทวิชาการ                    จำนวน ๓๔๖ ชุด
        ประเภท ทั่วไป                      จำนวน ๒๗๙ ชุด

>> สถิติผลการกรอกแบบสอบถาม เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๔๕ น.
     

         - เอกสารคำบรรยาย  เมื่อการถ่ายทอด vcs วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๗
         - ประเด็นคำถาม-คำตอบ
         - สำเนาหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
        - วิธีการตอบแบบสำรวจและข้อคำถาม
         
           เข้าสู่ระบบที่นี่  >> คลิก
   
     


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด