การดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฯ "หมู่บ้านศีล5"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฯ "หมู่บ้านศีล5"

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:40 น.

 อ่าน 2,505

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฯ "หมู่บ้านศีล5"  ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องวิทยายุทธ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด