ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:18 น.

 อ่าน 1,246

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด