การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 00:37 น.

 อ่าน 2,065

มจร.จัดการประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1
  วันนี้ (27 ก.ย.57) ที่โรงแรมคลาสิก คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 เรื่องขันติธรรมทางศาสนา ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นโดยมี พระมหาหรรษา ธัมมหาโส รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   สำหรับการประชุมในครั้งนี้ผู้นำศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ ฮินดู เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ โดยวาระการประชุมเน้นเรื่องขันติธรรมทางศาสนา คือการอดทนต่อสิ่งต่างๆซึ่งบุคคลที่มีความอดทน ย่อมไม่มีอันตรายต่อใครๆ อดทนต่อการยากลำบาก อดทนต่อการตรากตรำ อดทนต่อความเจ็บใจ การอดทนนี้ทำให้เกิดความสงบสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง  สร้างสติ และปัญญาเพื่อแก้ปัญหาสู่สันติภาพโลกในกลุ่มประชาคมอาเซี่ยน

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด