การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:24 น.

 อ่าน 3,628

วันนี้ (24 พ.ย.57) เวลา 15.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องเพื่อทราบ
1.การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.ความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องพิจารณา
-การพิจารณามอบหมายส่วนราชการเจ้าภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในแต่ละด้าน

 เรื่องอื่นๆ
-การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด