การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08:55 น.

 อ่าน 2,551

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก)  ปี 2558  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลคลองพระยาบันลือ หมู่ 3      อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด