ผู้ว่าฯอยุธยา ติวเข้มส่วนราชการก่อนชี้แจงงบประมาณปี 2554เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าฯอยุธยา ติวเข้มส่วนราชการก่อนชี้แจงงบประมาณปี 2554

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 10:53 น.

 อ่าน 2,787

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมชี้แจง   ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นและจังหวัด  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  สภาผู้แทนราษฎร  และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯวุฒิสภา  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 และ 13,21 กรกฎาคม 2553 ตามลำดับ

                การประชุมครั้งนี้  เพื่อทบทวนการเตรียมการให้บรรลุตัวชี้วัดของโครงการที่ได้เสนอของบประมาณ  อาทิ เรื่องการจัดทำกลยุทธ์เพิ่มนักท่องเที่ยว  เพิ่มรายได้  การจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัด  และให้ข้อสังเกตว่าการดำเนินงานรายกิจกรรมควรจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งยุทธศาสตร์  ซึ่งปี 2554 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการพิจารณาจัดสรรทั้งสิ้น 202,757,500 บาท  23 โครงการ  ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวจากการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม 7 โครงการ 37,530,000 บาท

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาให้เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  6 โครงการ 69,937,200 บาท

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 4 โครงการ 24,034,100 บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาแหล่งสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย 3 โครงการ 29,391,800 บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรม 3 โครงการ 41,864,400 บาท

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด