การประชุมมอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และการสร้างความ โปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมที่ดิน โดยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมมอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และการสร้างความ โปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมที่ดิน โดยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10:38 น.

 อ่าน 1,795

วันนี้ (31 ม.ค.58) เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมที่ดิน โดยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 09.00-09.30 น. กล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เวลา 09.30-10.00 น. มอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการและการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมที่ดิน โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เวลา 10.00-10.45 น. มอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการและการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมที่ดิน โดย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เวลา 10.45-11.45 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ "การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยนายภาส ภาสสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงาน ป.ป.ช.
เวลา11.45-12.00 น. มอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการและการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมที่ดิน โดย นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด