ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (ของสำนักงาน ป.ป.ช.) เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (ของสำนักงาน ป.ป.ช.)

ผู้เขียน:  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-336554ต่อ132 จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10:25 น.

 อ่าน 8,133

วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รัฐวิสาหกิจ อำเภอ อปท. นำกรอบ แนวทางในการจัดทำแผนงาน โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด