การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 19:49 น.

 อ่าน 1,744

วันนี้ (27 ก.พ.58) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและภาคตะวันออก รุ่น Junior พ.ศ. 2558
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคและภาคตะวันออก รุ่น Junior อายุ 6-9 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558  ได้แก่  ทีม Star Cool พยอม (อบต.พะยอม อ.วังน้อย)

-ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด