การอบรมเกษตรกรโครงการอบรมพัฒนาเกษตรกร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ศึกษาดูงาน และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี 2558 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอบรมเกษตรกรโครงการอบรมพัฒนาเกษตรกร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ศึกษาดูงาน และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี 2558

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 07:44 น.

 อ่าน 2,750

 

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     จัดการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาเกษตรกร              (พืช ประมง ปศุสัตว์) ศึกษาดูงาน และสนับสนุนปัจจัยการผลิต  ปี  2558  ในวันอังคารที่ 24  มีนาคม  2558
ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยนายอภิชาต   สุติคา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน                                                              เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจำนวน       รวม 160 คน จาก ตำบลสิงหนาท ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเเภอลาดบัวหลวง    ตำบลบางยี่โท   อำเภอบางไทร   ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา   ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด